Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Dobi Sándor Oktatók: Dr. Dobi Sándor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szociális attitûd fogalma
2. Az attitûd befolyásolása
3. A kreativitás fogalma
4. Kreativitás és innováció
5. Az alkotás folyamata
6. A kreativitás fejlesztése
7. A kultúra fogalma és kialakulása
8. Szervezeti kultúra, a japán kihívás
9. Nemzeti kultúra és szervezeti kultúra
10. A szervezeti kultúrát befolyásoló tényezõk
11. A szervezeti kultúra vizsgálatának módszerei
12. A szervezeti kultúra megváltoztatásának lehetõségei
13. A szervezetfejlesztés lehetõségei
14. Szervezetfejlesztési eljárások
 
Kötelező irodalom: Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia. Kiadó Edge 2000 Kft., Budapest, 2002.
Menedzsment tanácsadási kézikönyv Akadémia kiadó