Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Borbély Emese;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPU222NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A külkereskedelem alapfogalmainak és gyakorlati menetének megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyi dolgozat, kiselõadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés. A külkereskedelem fogalma, környezete
2. A külkereskedelmi ügylet szabályozási környezete
3. Nemzetközi szabályozás
4. Nemzetközi pénzpiacok
5. Valutaárfolyamok változásai okának figyelése
6. Államközi szerzõdések
7. Nemzetközi piackutatás
8. Külkereskedelmi ügylettípusok
9. Fizetési módok a külkereskedelemben I.
10. Fizetési módok a külkereskedelemben II.
11. Piacra lépési lehetõségek
12. Elosztási lánc
13. A kultúra szerepe a külkereskedelemben
14. Speciális külkereskedelmi térségek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi kiselõadások (35%), zárthelyi dolgozat (65%) nem tudom, hogy nem félévközi jegyes-e
 
Kötelező irodalom: Törzsök Éva : Külkereskedelmi ismeretek Unio 1992, ISBN 963 7891 30 7
Ajánlott irodalom: - Gellért Andor : Külgazdasági pénzügyek
- Benkõ Ildikó Gazdasági és Külkereskedelmi Ismeretek Német Nyelven (KOTK)
- Sipos Zoltán: a Külkereskedelmi ismeretek I-II. (KVIFK)
Banküzlet 2000 sorozat :
1.Füleki Géza : Okmányok a külkereskedelemben, a fizetések banki lebonyolítása KJK 1996
6.Dunai Zoltán : Exportfinanszírozás és hitelbiztosítás Magyarországon KJK 1999
7.Dr. Gellért Andor : A váltó és a váltóra épülõ banküzletek KJK 1999

Huszár Ernõ: Nemzetközi kereskedelempolitika AULA 1997, IBN 963 503 139 4
 
Egyéb segédletek: Külgazdaság (szakfolyóirat)