Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12KNC Mikroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges!
11. ZH
14. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei

Szükségletszámítások I.
2. Vállalkozási formák

Szükségletszámítások II.
3. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei

Termelési tervszámítások
4. Termelés tervezési számítások

Készlettervezés
5. A vállalat szervezete

Munkaidõ kihasználás és termelékenység
6. Piaci aktivitás, marketing

Gyártási rendszerek tervezése
7. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása

A piaci tényezõk vizsgálata
8. Tárgyi eszköz gazdálkodás

Új termék bevezetésének elõkészítése
9. Forgó eszköz gazdálkodás

Költségszámítás, jövedelmezõség
10. Munkaerõ gazdálkodás

Költségszámítás, kalkuláció
11. Gazdaságosság fogalma, mérése

ZH
12. Beruházás gazdaságossági számítások

Beruházás gazdaságossági számítások I.
13. Termelésirányítás és gazdaságosság

Beruházás gazdaságossági számítások II.
14. Költségszámítás

Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli, az írásbeli küszöbértéke 60% + szóbeli vizsga A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999.