Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 7
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kõszegi Andorné dr. Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 30 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a projektmenedzsment helyét és szerepét a vállalati szervezetben. Legyenek alkalmasak a projekt munkában való részvételre,
valamint a projekt irányítására egy meghatározott szakterületen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb)
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók stb.)
5. alkalom ZH
Egy konkrét projekt feladat elkészítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektmenedzsment helye és szerepe a szervezetben
A projektciklus
A projekt struktúratervei
2. A projektmegvalósítás tervei
A projektmegvalósítás irányítása
Teljesítés-monitoring
3. Projektsiker - szervezeti siker
A projektirányítás szervezeti formái
Konkrét projekt feladat: Informatikai projekt
4. Konkrét projekt feladat: Beruházási projekt
Konkrét projekt feladat: Logisztikai projekt
Konkrét projekt feladat: Közszolgáltatási projekt
Konkrét projekt feladat: Pénzügyi projekt
5. ZH + prezentáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Görög Mihály Általános projektmenedzsment - BKE Vezetõképzõ I. 1996.
Görög Mihály: A projektvezetés mestersége (AULA Kiadó, Budapest, 2003, 2007)
Ajánlott irodalom: Cleland, D. I.: Project Management. Strategic Design and Implementation (McGraw-Hill, New York/London, 2007, 5nd edn.)
 
Egyéb segédletek: Az elõadó ppt prezentációi