Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Biztonságtechnika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény):
 
Oktatási cél: The student can be able to write dynamic pages on your own. The student will get a knowledge of a young programming language
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. History of PHP, Differences between Static and Dynamic pages
2. Getting started, language reference, variables, types, expressions
3. Control structures(if, else, while, for, foreach)
4. Arrays, Predefined Variables
5. Text Processing, strings
6. File systems functions
7. Forms, Handling file uploads
8. Calendar and event functions
9. 1st ZH
10. Database functions (MySQL)
11. Sessions
12. Debugging
13. 2nd ZH
14. End of Course
 
Kötelező irodalom: http://php.net