Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karay Tivadar Oktatók: Karay Tivadar;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg a gazdasági környezet, etikus és etikátlan jelenségeit. Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyekben döntésének helyességét etikai
szempontoknak kell meghatározniuk. Ismerje meg a jelenlegi gazdasági gyakorlat alternatíváit
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8 Zárthelyi teszt
12 Feladatbeadás
14 Zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Erkölcs, jog, erkölcs, gazdaság
2. Etika és Gazdaság, történeti összefüggések
3. A vállalkozások társadalmi felelõssége
4. Kommunikáció
5. Szerzõdés, tárgyalás, Propaganda elmélet
6. Propaganda, reklám, csomagolás
7. Az üzleti élet alapelvei:
8. Etika egyes területeken
9. Globalizáció etikai problémái
10. A világot behálózó marketing
11. Vállalkozások ökológiai felelõssége
12. Informatika,Szabad szoftver, Creative Commons
13. Alternatív gazdaságirényzatok
14. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pontozás, feladatbeadás és zárthelyi
Pótlás lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Üzleti etika - Saldo 1994.
Dr. Barta Tamás-W.Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika
Ajánlott irodalom: David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma