Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MNC Mikroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
11. ZH
14. Pót ZH
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei Szükségletszámítások I.
2. 1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei Szükségletszámítások I.
3. 3. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei Termelési tervszámítások
4. 4. Termelés tervezési számítások Készlettervezés
5. 5. A vállalat szervezete Munkaidõ kihasználás és termelékenység
6. 6. Piaci aktivitás, marketing Gyártási rendszerek tervezése
7. 7. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása A piaci tényezõk vizsgálata ZH
8. 8. Tárgyi eszköz gazdálkodás Új termék bevezetésének elõkészítése
9. 9. Forgó eszköz gazdálkodás
Költségszámítás, jövedelmezõség
10. 10. Munkaerõ gazdálkodás
Költségszámítás, kalkuláció
11. 11. Költséggazdálkodás
Gazdaságosság fogalma, mérése
ZH
12. 12. Beruházás gazdaságossági számítások Beruházás gazdaságossági számítások I.
13. 13. Termelésirányítás és gazdaságosság Beruházás gazdaságossági számítások II.
14. 14. Logisztika
Kontrolling, Pót ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli - az írásbeli küszöbértéke 60% + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít

 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei: Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint