Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és egyeztetett idõpontban történõ leadása., kettõ zárthelyi dolgozat sikeres megírása. Az elõadásokon és gyakorlatokon történõ kötelezõ megjelenés.


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, szereplõi – A projekt átfogó definíciója
2. Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok (teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása
3. A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi, költségviselõi és piacát alkotó közössége
4. A projektmunkában résztvevõ szereplõk
5. A projektmenedzsment – A projektvezetõ funkciói : projekt( tervezés, szervezés, koordinálás, irányítás, ellenõrzés)
6. A projektszervezés folyamata 1. ( ZH.)
7. A projektmenedzsment módszerei – A projektek menedzselésénél használt eszközök, módszerek
8. A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások
9. Dupont mutatószám rendszer- Többlépcsõs fedezetszámítás-
ROI mutató
10. Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése: SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák
11. A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés

12. Különbözõ kultúrák hatása a projektmenedzsmentre
Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca?
13. Projektmenedzsment- minõségbiztosítás Projektmenedzsmentet támogató szoftverek 2. ( ZH. )
14. Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése

 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ- Dr. Lehotai László: A menedzsment alapjai / BMF , 2004 + az elõadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag
Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG ZRt., Budapest, 2006
ISBN 9637525777