Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Várnai István;
 
Előtanulmányi feltételek: KMFVI11ANK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ közgazdasági alapismeretanyag elsajátítása amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a gazdasági rendszerben való eligazodás; különös tekintettel, kiemelten , a vállalkozások világára. Ezt az ismeretanyagot a késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudják.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1.) Elõadások és gyakorlatok órarend szerinti látogatása
2.) Az alábbi függvények alapadatainak a naprakész vezetése diagram-szerûen, a szorgalmi idõszak elejétõl a vizsgáig.
Nyersolaj: $/barrel (tetszés szerinti tõzsdén)
Valuta: $/HUF
€/HUF (MNB jegyzék)
Keresztárfolyam: €/$
Tõzsde (magyar) BUX index (Bp-i Értéktõzsde)

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozások indításának a kérdései
2. A vállalkozás információs rendszere
3. A vállalkozás tevékenysége, rendszere
A piac és a vállalati marketing
4. Állóeszköz-gazdálkodás
5. Forgóeszköz-gazdálkodás
6. Humán erõforrások gazdálkodása
7. A vállalkozásokat terhelõ adók
Bevezetés az adózásba.
8. Jövedelemadók, SZJA, a társasági adó
9. Közvetett adók, ÁFA, jövedéki adó
10. Helyi- Vám adók
11. Illetékek, TB
12. Az üzleti terv
13. A vállalkozás átfogó üzleti terve
14. Összefoglalás, konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
Elõfeltétel a diagrammok bemutatása, amelynek a folyamatos készítése-vezetése ellenõrzése a szorgalmi idõszakban szúrópróbaszerûen is megtörténik
Írásbeli elõvizsga; szóbeli vizsga
Elõvizsga lehetõség a szorgalmi idõszak utolsó hetében.
A feladatok az elõadás témáira épülnek.
 
Kötelező irodalom: Dr. Pálinkó Éva-Solt Katalin- Szabó Márta: Gazdasági alapismerete
Phare program H.U 94.05
Ajánlott irodalom:
Dr. Medve András: Szemelvények a közgazdaságtanból mérnökök részére