Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Nagy Attila;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMMD11MNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél idõrõl idõre szükséges változások irányítását, megvalósítását, szervezetek szükségszerû megújulását. A sikert eredményezõ folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a hallgatók megismerhetik a jövõ kihívásait, melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és idõben történõ leadása, kettõ zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Prezentáció. Kötelezõ óralátogatás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A változásmenedzsment alapjai – Miben segíthet a változásmenedzsment tudománya?
2. A változás folyamata - A változás, változtatás „szükségessége”
3. A változásmenedzsment alaptechnikái- A változással szemben történõ ellenállás
4. A változással, változtatással kapcsolatos reakciók- Konfliktusok – Konfliktusok kezelése
5. A pozitív változás reakciói- Rendszerszemlélet- Folyamatgondolkodás Üzleti folyamatok – Kis- és nagyméretû szervezeti változások bevezetésének modelljei
6. Válságmenedzsment- A válságmenedzsment alapjai, feladata, Problémamegoldás 1. ( ZH. )

7. A válság kialakulásának általános okai – A válság fajtái –A válság kialakulását elõidézõ okok a gazdálkodás területén ( Piac, Termelés, Pénzügyek, Menedzsment, A helytelen allokáció )
8. Általános hibajelenségek: 1, Szakmailag hibás döntések 2, Hibás helyzetmegítélés 3, Hibás eszköztár alkalmazása 4, Helytelen idõzítés)

9. Innovatív változtatások menedzselése
10. Válságmenedzsment – megelõzõ jellegû ( preventív válságmenedzselés) Zavarelhárító (turnaround ) jellegû válságmenedzselés

11. Krízismenedzsment ( tõkekivonás, szanálás, felszámolás )
12. Csõdmenedzselés
13. A vállalkozási, szervezeti kultúra kialakításának és fejlesztésének menedzselése 2. ( ZH.)

14. Félév lezárása
 
Kötelező irodalom: Dr. Farkas Ferenc: Változásmenedzsment, Akadémia Kiadó, Budapest, 2005 ISBN 963058266X
+ az elõadásokon és gyakorlaton elhangzott ismeretanyag.

Ajánlott irodalom: Dr. Kocsis József: Változások menedzselése, Mûszaki Könyvkiadó,
ISBN 9631603911