Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pomázi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Csak VIR szakirány
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás
2. Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai
3. A bankok aktív üzletágai
4. Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke
5. Értékpapírok, értékpapírpiacok
6. Tõzsde
7. Államháztartás
8. Központi kormányzati költségvetés
9. Államháztartási saldo, államadósság
10. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak
11. Nemzetközi pénzügyi intézmények
12. Nemzetközi pénzügyi rendszer
13. Európai monetáris együttmûködés
14. Zárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Pappné Dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai – elméleti alapozó ÓE jegyzet, Bp, 2011
Gyulaffy Béláné dr Berényi Mária: Pénz – pénzügyi összefüggések Saldo, Bp, 2006
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyekbe. Elõadások, 2010, MDK, Budapest
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába. 2009, MDK, Budapest
Ajánlott irodalom: Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999