Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Várnai István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ közgazdasági alapismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a gazdasági rendszerben való eligazodás. Ezt az ismeretanyagot a késõbbi tevékenységük során azután a mûszaki gyakorlatban is alkalmazni tudják.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1.) Az elõadások órarend szerinti látogatása.
2.) Az alábbi függvények alapadatainak a naprakész vezetése diagram-szerûen, s szorgalmi idõszak elejétõl a végéig.
Nyersolaj: $/barrel (Tetszés szerinti tõzsdén)
Valuta: $/HUF
€/HUF (MNB jegyzés)
Keresztárfolyam: €/$
Tõzsde (magyar) BUX index (Bp-i értéktõzsde)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Mi a közgazdaságtan alapkérdése?
2. A termelési tényezõk
3. A termelés eredményessége
4. A modern gazdaság mûködõ modellje
A gazdasági koordináció
5. A piac mûködése-piactípusok
6. A termelési tényezõk piaci pénzpiac, munkaerõpiac
Beruházási javak piaca
A pénz jelen és jövõ értéke
7. A háztartás
8. A vállalat
A vállalkozás és vállalat
Vállalkozási formák
9. Vállalati célok, külsõ és belsõ elvárás
10. A vállalati tevékenység területei
A vállalat termelés koncepciója
Beruházási döntések
11. A vállalat pénzügyi koncepciója
Tõkeszerkezet változtatás
12. Az állam. Az állam gazdasági szerepe a modern gazdaságban. Az államháztartás. A költségvetés
13. Az állam gazdasági tevékenysége, kormányzati négyszög
14. Összefoglalás, konzultáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Évközi jegy
Elõfeltétel a diagrammok bemutatása, amelynek a folyamatos készítése-vezetése, ellenõrzése a szorgalmi idõszakban szúrópróbaszerûen is megtörténik.
Írásbeli és szóbeli beszámoló
Lehetõség van a szorgalmi idõszak utolsó hetében is erre.
A feladatok az elõadások témáira épülnek.
 
Kötelező irodalom: Dr. Pálinkó Éva-Solt Katalin-Szabó Márta: Gazdasági alapismeretek
Phare program: H.U 94-05
Ajánlott irodalom: Dr. Medve András: Szemelvények a közgazdaságtanból mérnökök részére