Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Várnai István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ közgazdasági alapismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a gazdasági rendszerben való eligazodás. Ezt az ismeretanyagot a késõbbi tevékenységük során azután a mûszaki gyakorlatban is alkalmazni tudják.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1.) Az elõadások órarend szerinti látogazása.
2.) Az alábbi függvények alapadatainak a naprakész vezetése diagram-szerûen, a szorgalmi idõszak elejétõl a végéig.
Nyersolaj: $/barrel (Tetszés szerinti tõzsdén)
Valuta: $/HUF (MNB jegyzék)
€/HUF
Keresztárfolyam: €/$
Tõzsde (magyar) BUX index (Bp-i értéktõzsde)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mivel foglalkozik a közgazdaságtan?
Mi a közgazdaságtan alapkérdése?
A termelési tényezõk.
A termelés eredményessége.
A modern gazdaság mûködési modellje.
2. A piac mûködési mechanizmusa, piactípusok.
A termelési tényezõk piaca.
A Háztartás.
A Vállalat.
3. A vállalati tevékenység területei.
A vállalat termelési koncepciója.
A vállalat pénzügyi koncepciója.
4. Az állam.
Az állam szerepe a modern gazdaságban.
Az államháztartás és költségvetés.
Az állam gazdasági tevékenysége.
Kormányzati négyzet.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Évközi jegy
Elõfeltétel a diagrammok bemutatása, amelynek a folyamatos készítése-vezetése, ellenõrzése a szorgalmi idõszakban szúrópróbaszerûen is megtörténik.
Írásbeli beszámoló, szóbeli beszámoló.
Lehetõség van a szorgalmi idõszak utolsó hetében is erre.
A feladatok az elõadások témáira épülnek.
 
Kötelező irodalom: Dr. Pálinkó Éva- Solt Katalin- Szabó Márta: Gazdasági alapismeretek
Ajánlott irodalom: Dr. Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek ( szemelvénygyûjtemény)