Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bólya András Oktatók: Salamon Márta; Bólya András;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTUA12GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája. A tankönyv hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, modern és hasznos a szókincse. További célok: mind szóbeli, mind írásbeli nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 13. héten. A félév végén szóbeli prezentáció, egy vállalat bemutatása max. 10 percben, minimum 5-6, maximum 10 oldal ( A4) terjedelemben.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Unit 7. Business and the Environment I. Patagonia
2. Unit 7. Business and the Environment II. The Body Shop
3. Unit 8. The Stock Market I.
4. Unit 8. The Stock Market II. Online banking
5. Unit 9. Import Export I – II. Barco
6. Unit 9. The EU, quiz, táblázatok, grafikonok, trendek
7. 1. zárthelyi dolgozat,
Unit 10. Company Performance I. PWC, An Annual Report
8. Unit 10. Company Performance II. CPR Finance
9. Unit 11. Setting Up a Business I. The idea man
10. Unit 12. Corporate Alliances and Acquisitions.
11. Unit 13. Marketing
12. Unit 14. Product and Corporate Advertising
13. 2. zárthelyi dolgozat,
Unit 15. The Business Media
14. Konferencia: elõadás, prezentáció ( tõzsde, marketing vagy média-, vagy reklámcég )
 
Kötelező irodalom: Graham Tullis – Tonya Trappe: New Insights into Business Students Book, Longman
New Insights into Business Students Book, Longman, hanganyag
Ajánlott irodalom: Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press