Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bólya András Oktatók: Bólya András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy egy féléves, összesen 70 órában nyújt kezdõ szinten angol nyelvi ismereteket, az alapoktól, azoknak a hallgatóknak, akik korábban nem tanultak semmilyen más formában, sem tanfolyamon, sem középiskolában. A tárgy felvételét, mivel csak egy féléves, és mivel ténylegesen kezdõ szintrõl indul a nyelvoktatás, csak azon hallgatók részére ajánljuk, akik korábban még egyáltalán nem tanultak angolul.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 14. héten.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Unit 1 + Ismerkedés, találkozás, tárgyak, állítás, tagadás
2. Unit 1 + Országok, népek, tárgyak többes száma, kérdés, mennyiség kifejezése
3. Unit 2 + Család, birtoklás, idõ kifejezése
4. Unit 2 + Foglalkozások, helymeghatározás, igeidõk
5. Unit 3 + Napirend, lakóhely
6. Unit 3 + Hétvége, ünnepek, igeidõk
7. Unit 4 + Szabadidõ, háztartás
Zárthelyi dolgozat
8. Unit 4 + Étterem, étkezések
9. Unit 5 + Lakás, vásárlás, igeidõk
10. Unit 5 + Divat, hobbi
11. Unit 6 + Generációk, hírességek, életpálya
12. Unit 6 + Háztartás, olvasás, mozi, igeidõk
13. Unit 7 + Zene, média, hírek
14. Unit 7 + Utazás
Zárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Chris Redston – Gillie Cunningham: face2face - Elementary Student's Book, Cambridge University Press. 2005, Tankönyv
Hanganyag, CD is van a könyvhöz
Ajánlott irodalom: Némethné Hock Ildikó : Társalgás, szituációk, képleírások /Feladatok az alapfokú „A” típusú angol nyelvvizsgákra/ - Lexika Kiadó
Eastwood- Mackin: A Basic English Grammar with Exercises, Oxford/Akadémiai Kiadó
Gyõriné Kontor Éva: Alapozó angol nyelvtan – I.A.T. Kiadó