Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bólya András Oktatók: Bólya András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek megszerzése. A cél a hallgatók nyelvtudásának fejlesztése, a kritériumtárgy felvétele angol nyelven. Hasznos tematika, modern és gyakorlati szókincs. További célok: mind szóbeli, mind írásbeli nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 13. héten. A félév végén szóbeli prezentáció, egy vállalat bemutatása max. 10 percben, minimum 5-6, maximum 10 oldal ( A4) terjedelemben.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Company Structures
2. Recruitment
3. Pályázati levél, CV írása, szakmai önéletrajz írása
4. Retailing I.
5. Retailing II
6. Franchising
7. 1. zárthelyi dolgozat
8. International Business Styles
9. Banking
10. The Stock Exchange
11. Business and the Environment
12. Presentations, conferences, business meetings
13. 2. zárthelyi dolgozat
14. Konferencia, egy vállalat bemutatása, elõadás, prezentáció
 
Kötelező irodalom: Graham Tullis – Tonya Trappe: New Insights into Business Students Book, Longman
New Insights into Business Students Book, Longman, hanganyag
Ajánlott irodalom: Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press