Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Drimál István Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Tematika:
A stratégia alkotás szakterületi háttere, a vállalati stratégia tartalma. A stratégia különbözõ megközelítései. Stratégiai menedzsment funkciók. Stratégiák
megvalósítása és értékelése. Alternatív stratégiák. Stratégia és a vállalati tervezési rendszer. Információk, kommunikáció, érdekeltség és ösztönzés a
stratégia alkotás folyamatában. Módszertani megközelítések és esettanulmányok a stratégia alkotás területén. A fókuszálás jelentõsége és eszközei.
Vállalati jövõképek. Vállalati missziók. Vállalati kultúra. Vállalati és üzletági értékláncok. Alapvetõ vezetõi képességek és a stratégiai menedzsment. A
stratégia alkotás folyamata és szervezeti háttere. Stratégiai team létrehozása és szervezése. A stratégia alkotó technikák team munkában, a stratégia
prezentálása.