Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók elsajátítsák mindazokat az alapvetõ ismereteket, gyakorlatban is hasznosításra ajánlott módszereket,
technikákat, amelyek eddigi – német / osztrák – tapasztalatok alapján is szükségesek, hasznosíthatók lehetnek a vállalkozások, KKV- ok üzleti / piaci
mûködésében, mûködtetésében EU- s viszonyok között. A képzés folyamatos, nem kötõdik az EU csatlakozás idõpontjához.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A/ Általánosan fontos EU ismeretek, vállalkozások, kis-, és középvállalkozások számára
Röviden az EU vállalkozáspolitikájáról, lehetõségekrõl, a 4 fõ veszélyrõl
2. Tudnivalók az áruk, szolgáltatások, tõke és személyek szabad mozgásáról
3. A vállalat, vállalkozás mûködésének jogi keretei, adatszolgáltatás, statisztika
4. Pályázatkészítés, közbeszerzés
5. Szabványok, termékfelelõsség, K+F
6. A vállalkozásfejlesztés lehetõségei, lobbi tevékenység
7. A foglalkoztatás és képzés speciális vonásai
8. Pénzügyi és számviteli különösségek
9. B/ EU management technikák és módszerek
A vállalkozás EU potenciálja, vállalkozás állapot teszt az EU követelmények szerint
10. Helyzet és állapotértékelés módszerei, a változtatás, fejlesztés stratégiája és taktikai lépései
11. Nyomon követési technikák, PDCA ciklus
12. Hogyan készítsünk és adjunk el minõséget, a minõségbiztosítás, mint sikertényezõ
13. Értékelemzéses problémamegoldás
14. A célzott információszerzés forrásai, új szükségletek sikere, E- business, CRM
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról, Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak; GKM, Bp. 2004, www.gkm.hu Egységes Oktatási Tananyag
Szabó György: Vállalati és KKV menedzsment EU felkészítése, BMF KGK SZVI letölthetõ segédanyag, 2004- 2005
Ajánlott irodalom: Vállalkozás menedzsment kézikönyv, Szerk.: Poór József, KJK 2201
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5 szerint