Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVAI1GMLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A szak hallgatói ismerjék meg a magyar adórendszer jellemzõit, és sajátítsák el az adószámítások, és adóbevallások módszereit. Szerezzenek jártasságot az
elektronikus bevallások elkészítésében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A magyar adórendszer jellemzõi, SZJA jellemzõi, adóelõleg, adó megállapítása, bevallása
2. A Társasági adó alanyai, sémája, korrekciók, kedvezmények, TAO adó kiszámítása,
3. Az ÁFA jellemzõi, alanyai, alapja, mértéke, ÁFA alanyi és tárgyi adómentesség, számítási módszerek, ÁFA példák ÁFA bevallása
4. A helyi adók alanyai, fajtái, és egyéb adók. Az Art. szabályai
5. Az EU jogharmonizációs szabályai közvetett adókra és közvetlen adókra vonatkozóan
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
1db eredményes ZH megírása, (Elmélet +példák) és prezentációk
 
Kötelező irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG. Külön szám ADÓ, Herich György Adótan Penta Unió Kiadó Pécs
Dr. Bencsik Mária: Adózási ismeretek Oktatási segédlet. Elektronikus jegyzet. KGK. SZVI. .Honlap
Ajánlott irodalom: ADÓ CD. HVG. Adózás és számvitel 2011. Ecovit Kiadó Bp.2011.
 
Egyéb segédletek: APEH HONLAP www. apeh. hu Adóbevallások
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.