Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 7
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bátori Zoltán Oktatók: Bátori Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 30 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók egy komplex dolgozat kidolgozása során elsajátítsák az alapvetõ üzleti folyamatok tervezésének, végrehajtásának és elemzésének gyakorlatát
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A foglalkozásokon való részvétel elõírásai: Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon


A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk: A házi dolgozat leadási határideje a szorgalmi idõszakban a 12. oktatási hét vége


Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás feltétele a házi dolgozat elkészítése és határidõre történõ benyújtása

Az évközi jegy megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzése


Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:Az évközi jegy pótolható a szorgalmi idõszakban a 14. oktatási hét végéig egy alkalommal

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektmenedzsmenttel és projekttámogató eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak ismertetése; A projekttámogató eszköz alapfunkcióinak bemutatása; Elemzési technikák a projekttámogató eszközben;
ERP rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak ismertetése; az ERP rendszer alapbeállításainak ismertetése; törzsadatok karbantartása az ERP rendszerben
2. Tervezési feladatok projektekben; Projektnaptárak kezelése; Tevékenységek felvétele és strukturálása projektekben;
beszerzési megrendelések készítése, nyitott megrendelések lekérdezése, osztott megrendelések; árubeérkeztetés és készletre vétel, visszáru; beszerzési számlák és helyesbítõ számlák kezelése
3. Mérföldkõtervezés projektekben; Tevékenység kapcsolatok megadása projektekben; A kritikus út és tartalékidõk szerepe projektekben;
sarzs- és sorozatszámok kezelése; készlettranzakciók; értékesítési árajánlat készítés, vevõi rendelések felvétele
4. Erõforrások megadása projektekben, túlterhelések simítása; Költségtervezés projektekben, költségkeretek és számlák nyilvántartása; Nyomon követés projektekben, készültségi fok megadása;
szállítások és kimenõ számlák kezelése, nyitott számlák lekérdezése; könyvelési napló, mérleg- és eredménykimutatás lekérdezése; Anyagszükséglettervezés, diszpozícióvarázsló használata, rendelésjavaslatok létrehozása
5. Formázási és nyomtatási beállítások a projektterven, stílusok használata;
darabjegyzék és gyártási utasítások létrehozása; Szolgáltatások és szerviz tranzakciók, garanciaminták létrehozása, szervizhívások felvétele, megoldási javaslatok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A félévközi jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
 
Kötelező irodalom: Szentirmai Róbert: Bevezetés a Microsoft Project 2003 használatába, Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest, 2004
Jánosa András: Üzleti intelligencia alkalmazások, bevezetés az üzleti elemzésbe SAS megoldások használatával, Computerbooks, Budapest, 2010
Az egyetem e-learning portálján elérhetõ anyagok: https://elearning.uni-obuda.hu
Ajánlott irodalom: Szentirmai Róbert: Projektirányítás Office Project 2007 segítségével, Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest, 2007