Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az emberi tényezõ szerepe a gazdasági növekedésben. Az emberi erõforrás-gazdálkodás modern irányzatának kialakulása. A “human resource management” (HRM) tartalma és funkciói. A vállalat munkaerõ-piaci környezete. Vállalati stratégia – emberi erõforrás stratégia. Munkaerõ-piaci marketing. Munkakörelemzés, munkakörtervezés. Emberi erõforrás tervezés és munkaerõ-tervezés. Munkakörértékelés. Teljesítményértékelés. Az emberi erõforrások fejlesztése, karriertervezés. Kompenzációs rendszer – ösztönzés menedzsment. A munkaügyi kapcsolatok rendszere. Participáció. Kollektív tárgyalások. A munkahelyi konfliktusok kezelése. Személyzeti információs rendszer.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az utolsó konzultációs alkalommal megírt zh. és az EEM bármely témaköréhez kapcsolódó házi dolgozat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés, emberi erõforrás tervezés, munkakör, személyiség és ítéletalkotás.
2. Munkaerõbiztosítás. Ösztönzésmenedzsment. Teljesítményértékelés.
3. Karriermenedzsment. Változásmenedzsment.
4. Konfliktusok. Munkaügyi kapcsolatok rendszere. Informatikai támogatás.
5. Zárthelyi dolgozat és a házi dolgozat beadása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az utolsó konzultációs alkalommal megírt zh. és az EEM bármely témaköréhez kapcsolódó házi dolgozat eredményének súlyozatlan számtani átlaga. Félévközi jegy pótlása TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
ld! elõbb!
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Emberi Erõforrás menedzsment (Letölthetõ elektronikus tananyag.)
Ajánlott irodalom: Borgulya Istvánné, Dobay Péter, Farkas Ferenc, Karoliny Mártonné, László Gyula, Mohácsi Gabriella, Poór József: Emberi erõforrás menedzsment kézikönyv
Gyökér Irén: Emberi erõforrás menedzsment

 
Egyéb segédletek: 1. Feladatsor
2. Összefoglaló tételsor
3. Esettanulmányok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint