Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bátori Zoltán Oktatók: Bátori Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egy projekttervezõ szoftver kezelésének technikáját
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon.
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órákon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektmenedzsmenttel és projekttámogató eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak ismertetése
2. A projekttámogató eszköz alapfunkcióinak bemutatása
3. Elemzési technikák a projekttámogató eszközben
4. Tervezési feladatok projektekben
5. Projektnaptárak kezelése
6. Tevékenységek felvétele és strukturálása projektekben
7. Mérföldkõtervezés projektekben
8. Tevékenység kapcsolatok megadása projektekben
9. A kritikus út és tartalékidõk szerepe projektekben
10. Erõforrások megadása projektekben, túlterhelések simítása
11. Költségtervezés projektekben, költségkeretek és számlák nyilvántartása
12. Nyomon követés projektekben, készültségi fok megadása
13. Formázási és nyomtatási beállítások a projektterven, stílusok használata
14. Összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzése
 
Kötelező irodalom: Szentirmai Róbert: Bevezetés a Microsoft Project 2003 használatába, Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest, 2004
Az egyetem e-learning portálján elérhetõ anyagok: https://elearning.uni-obuda.hu
Ajánlott irodalom: Szentirmai Róbert: Projektirányítás Office Project 2007 segítségével, Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest, 2007