Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Kiss Mariann; Dr. Medve András; Fábry Györgyné dr.; Ferenczi Éva;
 
Előtanulmányi feltételek: Gyakorlati félév követelménye
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az elõzõ hat félév során tanult ismeretek szintetizált felhasználása a valós élet szimulálásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):

Félévközi követelmények:
A gyakorlatokról a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben leírtakat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. I: Vezetési tréning*
Bevezetés a tárgyalásba. A tárgyalás fogalma. Tárgyalási helyzet értelmezése. A tárgyalás objektív és szubjektív feltételei. A tárgyalás szakaszai. A tárgyalás megszervezésében, létrejöttében való érdekeltség. A tárgyalás fizikai elõkészítése.
2. Tárgyalás és kommunikáció. A tárgyaló személye, stílusa. Tárgyalási stratégiák és taktikák. „Egyezzünk meg, hogy megegyezünk” címû oktatófilm közös megtekintése és elemzése.
3. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
4. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
5. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
6. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
7. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
8. II. Üzleti szimuláció * (8-13. hét)
A business games egyetlen nagy esettanulmány mely a valós élet szimulálásával a gyakorlati élethez közeli helyzetet teremt a hallgatóságnak. A játék a résztvevõ hallgatókat döntési helyzetek sokaságába hozva a hat félév során szerzett ismeretek szintetizált felhasználására kényszeríti. A tantárgy kiemelten épít a hallgatók vállalatgazdaságtani, pénzügyi, marketing, és számviteli ismereteire. A hallgatók 3-5 fõs kiscsoportokban dolgozva hozzák meg a termelésre és az értékesítésre vonatkozó döntéseket úgy, hogy a csapatok egymással is versenyeznek, és egyúttal megismerik a team munka sajátosságait. Munkájuk eredményérõl az általuk mûködtetett vállalat helyzetének alakulásán keresztül azonnali visszajelzést kapnak. A játék közben a hallgatók üzleti tervet, a játék befejeztével üzleti beszámoló jelentést készítenek, amit szóban is elõadnak.
14. Powerpoint beszámolók, üzleti tervek, a tréningmunka értékelése
*Fontos megjegyzés
A két nagy témakör kezdési idõpontja a csoportok felénél a fenti sorrendben történik, míg a csoportok másik felénél a sorrend felcserélõdhet, azaz az itt jelzettõl eltérõen az üzleti szimuláció van az elsõ hét hétben és a vezetési tréning a második hét hétben.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy megszerzéséhez szükséges pontok megoszlása
Vezetési tréning 50%
Az oktatás 3. hetében a tárgyalás elméleti anyagból 60 perces feladatlap kitöltése. Minden hallgatónak a közösen megbeszélt témában, megadott szempontok alapján, a megbeszélt idõben egy konkrét tárgyalást kell lefolytatnia.
Pótlás: az írásbeli feladatlap egy alkalommal, a kurzus végén kitölthetõ, a helyzetgyakorlat nem pótolható. A helyzetgyakorlatoknál a hiányzás nem megengedett.
Üzleti szimulációs 50%
Röpdolgozat az 10%
Üzleti terv, beszámoló 25%
A játékban elért helyezés 15%

Pótlási lehetõségek:
A csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges

A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0- 49% elégtelen (1)
50- 61% elégséges (2)
62- 73% közepes (3)
74- 85% jó (4)
86- 100% jeles (5).
Fontos:
A tantárgy tréningjellege miatt a félévközi jegy pótlása nem lehetséges!

 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Tárgyalástan.
2006. Személyesen átmásolható.
Medve András – Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve.
Üzleti szimulációs játék (Arkhe Kalypso) Ipari haladó szint 2004. Oktatási segédanyag