Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Hatalyák Aranka Oktatók: Hatalyák Aranka;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG121NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a kereskedelemnek a gazdaságban betöltött szerepét. A kereskedelmi vállalkozásra jellemzõ speciális szakismeretek birtokában képesek legyenek az áruforgalmi folyamat összefüggéseinek elemzésére, tervezésére, irányítására, a kereskedelmi vállalkozás árrésének, eredményének elemzésére, tervezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6 Zh.
14 Zh.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kereskedelem nemzetgazdasági szerepe, funkciói
2. A kereskedelmi vállalkozások környezete.
3. A kereskedelem szerkezete. Az árusítóhelyek vizsgálata.
4. A forgalom komplex marketing rendszere. Marketing csatornák és fajtái. A vállalkozások jogi környezete.
5. Az áruforgalmi folyamat tartalma. Az árubeszerzés. A beszerzési döntés hatása a vállalkozás eredményére.
6. I. zárthelyi dolgozat
7. A kereskedelmi vállalkozások készletgazdálkodása.
8. Készlet-nyilvántartási, elszámolási módszerek elemzése, értékelése.
9. Készletgazdálkodás hatékonyságának elemzése, értékelése.
10. Az értékesítés folyamata, értékesítési módok.
11. Az értékesítés elemzése.
12. Az értékesítés ösztönzése. A kereskedelmi reklám sajátosságai. A reklámozás módjai.
13. A vevõkiszolgálás szervezése, módjai, eszközei.
14. II. zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: Vizsgaidõszak elsõ hetében pót zh.. A TVSZ-ben biztosított lehetõség szerint.
A félévközi jegy kialakításának módszere:
Zh eredmények átlaga.
 
Kötelező irodalom: Juhász Anna, Kenedics Krisztina, Sólyom Csaba KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSA ÉS VEZETÉSE I. Fõiskolai jegyzet, Kiadó: BGF KBIFK, FK-0101
Ajánlott irodalom: A feldolgozásra kerülõ témához kapcsolódó cikkek tanulmányok.
 
Egyéb segédletek: A tárgy minõségbiztosítási módszere: A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményeivel. A tantárgyfelelõs évente korszerûsíti a tantárgyi programot, karbantartja, szükség szerint megújítja a gyakorlati foglalkozások demonstrációit, tesztjeit, az irodalomjegyzéket és a vizsgakérdéseket.