Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Király Éva Oktatók: Király Éva;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA121NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele:
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A logisztika szerepe a gazdasági folyamatokban a tartós piaci versenyelõnyök megszerzésében. A logisztikai szervezés alapjai. A kereskedelmi vállalatok szervezése irányítása.
2. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. Logisztika a kiskereskedelembe. A kiskereskedelmi tevékenység rendszere. Beszerzés és értékesítés a kiskereskedelemben.
4. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. Értékesítési módok a kiskereskedelemben. A bolti technológia és információs rendszer megszervezése.
6. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. Bolt nélküli kereskedelem egyéb alternatív értékesítési formák.
Logisztika és nagykereskedelem. Raktározás és raktárak a logisztika i rendszerben.
8. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
9. Értékesítési módok és munkaszervezési megoldások a nagykereskedelemben. Készletek keletkezése készletezési döntések. Tárolási módok tárolási rendszerek.
10. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. Élõ és tartalékkészletek elhelyezési megoldásai. Különbözõ tárolási technológiák. Áru utak szervezése a raktárakban. A raktárak kapacitása, kapacitáselemzési módszerek.
12. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
13. Kereskedelmi áruszállítások jellegzetességei. Áruterítés. Kereskedelmi logisztikai rendszerek fejlesztése.
14. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása. Konzultáció.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az írásbeli vizsga, mely max. 90 perc értékelése
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Bánrévi – Kiss – Szucsákné
Kereskedelmi logisztika I. 1996
Némon – Kiss – Szucsákné
Kereskedelmi logisztika II. 1995