Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Médiatechnológus asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A menedzsment ismeretek elsajátítása során a hallgatók a vállalkozások vezetésének fontos tudnivalóit alapozzák meg, és foglalják rendszerbe a projektmenedzsment rendszerorientált megközelítésével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban és a két zárthelyi dolgozat sikeres megírása. Az elõadásokon és gyakorlatokon való kötelezõ részvétel.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét A menedzsment feladatai- Menedzsment iskolák- Szellemi, alkotó
technikák – Problémamegoldás - A döntési folyamat és az információs
rendszer összefüggései - A menedzsment forradalma
2. 2. hét Szervezetek mûködését meghatározó adottságok, feltételek – Vállalatok
input, output ábrázolása Vezetési stílusok, motiváció elmélet- Az üzleti
vállalkozások és jellemzõi
Költségtan- A gazdálkodó egységek eredményének kimutatása
3. 3. hét Stratégiai menedzsment – Portfolió menedzsment-
Marketingmenedzsment- Innováció és menedzselése – Emberi
erõforrás menedzsmentje
Termelésmenedzsment – Anyaggazdálkodás- Minõségmenedzsment-
Környezetmenedzsment
Változásmenedzselési módszerek

4. 4. hét Vezetési stílusok, motiváció elmélet- Az üzleti vállalkozások és jellemzõi
Költségtan- A gazdálkodó egységek eredményének kimutatása

5.
5. hét Projektmenedzsment- A projekt fogalma, szereplõi – A projekt
átfogó definíciója
Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok
(teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása / 1. ZH./


6. 6.hét Munkamegosztás a gazdaságban - Örömteli és egészséges szervezet –
Egyensúly a szakma és a magánélet között – Harmóniában élni a
környezettel7. 7. hét A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi,
költségviselõi és piacát alkotó közössége - A projektmunkában
résztvevõ szereplõk


8. 8. hét A projektmenedzsment – A projektvezetõ funkciói : projekt( tervezés,
szervezés, koordinálás, irányítás, ellenõrzés)

9. 9. hét A projektszervezés folyamata- A projektmenedzsment módszerei,
eszközei – A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások-
DuPont mutatószám rendszer – Többlépcsõs fedezetszámítás-
ROI- mutató

10. 10. hét Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése:
SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák

11. 11. hét A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:
Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés - Különbözõ
kultúrák hatása a projektmenedzsmentre – Növekedés és fejlõdés
Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca?12. 12. hét A projektmenedzsment és minõségbiztosítás kapcsolata
Projektmenedzsmentet támogató szoftverek -
Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése13. 13. hét / 2. ZH. /
14. 14. hét Tesztfeladatok megoldása
Félév lezárása


 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ- Dr. Lehotai László: A menedzsment alapjai / BMF , 2004 + az elõadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag.