Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Gyöngyösy Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a vállalaton belüli stratégiai és operatív marketingdöntések kialakításához és megvalósításához szükséges módszerek és készségek elsajátíttatása. A korszerû, többdimenziós statisztikai eljárásokon és informatikai technikákon alapuló módszerek korlátozott számú információ és folyton változó piaci körülmények között is elõsegítik az adaptív és hatékony vállalati marketingmunkát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
csoportos projektmunka
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketingterv és marketingmenedzsment
2. A vevõérték és fogyasztói elégedettség a szervezeti és a fogyasztói piacon. Vevõelégedettségi modellek.
3. Új termék piaci bevezetése (I): a termékfejlesztési folyamat és az innováció elfogadásal
4. Új termék piaci bevezetése (II.): diffúziós modellek (innovációs, imitációs és kombinált diffúziós modellek)
5. Termékvonalak és márkák menedzselése: márkaérték és érték modellek
6. Márkaismertség és márka-kommunikáció a márkastratégiák menedzselésében
7. Árképzési stratégiák és programok
8. Szegmentálás az ármunkában: az árdifferenciálás és a nem-lineáris árképzés
9. Értékesítési csatornák és az eladások menedzselése
10. A célpiaci marketingstratégia kialakítása: versenyelemzés és korszerû piacszegmentálási módszerek (LDA, klaszterezés és döntési fák)
11. Conjoint-elemzés a marketingben.
12. Integrált marketingkommunikáció tervezése és kivitelezése. Offline és online reklámkampányok
13. Adatbázisok és adattárházépítés a marketing információs rendszerben.
14. Szervezetfelépítési elvek és a marketingfunkció megvalósulása a vállalatoknál. Jogi környezet és etikai kérdések a marketingmenedzsmentben
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- Az gyakorlatokon a részvétel kötelezõ - a hiiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
- csoportos projektmunka
A vizsgajegy 3 komponensbõl áll össze:
Évközi aktivitás gyakorlaton: 10%
Projektmunka: 40%
Vizsgajegy: 50%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kotler, Philip � Keller, Kevin Lane Marketingmenedzsment (2006, 12. kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest
Kiss Mariann (2005): Marketing példatár, AULA Kiadó