Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fábry Györgyné dr. Oktatók: Fábry Györgyné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A nemzetközi marketing cimû kurzus fõ célja a hallgatók felkészitése a határokon túl lebonyolított üzletek marketingmenedzselésének kihívásaira és problémáira.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
11. hét: Házi dolgozat beadása és prezentálása;
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Globalizáció vs. nemzetközivé válás
2. A vállalat nemzetközivé válása
3. A nemzetközi verseny jellemzõi és változásai
4. A politikai, jogi , gazdasági és kulturális makrotényezõk vizsgálata
5. Marketingterv
6. Piackutatás külföldön
7. Szolgáltatásmarketing külföldön
8. Termékünk pozicionálása nemzetközi piacokon
9. Nemzetközi termékpolitika
10. Nemzetközi marketingkommunikáció
11. PR, kiállítások, vásárok
12. Az elosztási lánc, kiválasztás
13. Piacra lépési stratégiák I.
14. Piacra lépési stratégiák II.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Czinkota/Ronkainen: Nemzetközi marketing, 5. Edition (vagy újabb),