Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 7
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 7
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése nem rutinjellegû feladatmegoldások szervezésével, vezetésével (beruházások, infrastrukturális fejlesztések, technikai fejlesztések stb.), konkrét hálótervezési feladatok közös feldolgozása. Operációkutatás témaköréhez tartozó sorban állási modellek, készletgazdálkodási feladatok, E-P, stb. Ezek sikeres megoldásához szükség van a különbözõ szakmai ismeretek összehangolt együttes munkájára, erõforrások összehangolt igénybevételére, logisztikai tervezésre, csoportmunkára, a munkák ellenõrzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Négy beadandó esettanulmány és a zárthelyi dolgozat eredményes elkészítése és határidõben történõ beadása. A konzultációk rendszeres látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét A projekt fogalma, jellemzõi- A projektmenedzsment meghatározása
A projektek ismérvei- Projekttipológia- A projektmenedzsment
rendszerorientált megközelítése – A projektek célrendszere
2. 2. hét Projektmenedzsment életciklus elméletek- A tervezési fázis kiemelt
szerepe- A feladatok meghatározása – Kompetenciák és felelõsség
kérdései
3. 3. hét A bizonytalanságok és azok kezelése- Szerzõdésstratégia-
Szerzõdéstípusok
4. 4. hét A pénzügyi elszámolás típusai- Az optimális szerzõdésstratégia
kialakítása
5. 5. hét A tevékenységi struktúra- A projekt profil és beruházói profil
A versenyeztetés stratégiája
6. 6. hét Idõtervezés – Hálótervezés- Szervezeti struktúrák a
projektmenedzsment szolgálatában - A projektmenedzser szerepe,
feladatai
7. 7. hét Az ajánlat – A tenderdokumentáció szerepe, tartalma -Az ajánlati
kalkuláció- A projekt végrehajtása és ellenõrzése-
A projektkontroll: teljesítés-, erõforrás- és költség monitoring-
A projekteknél alkalmazható költségelemzés
Zárthelyi dolgozat megírása és az esettanulmányok elkészítése ill.
beadása
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment HVG ZRt, Budapest, 2006 ISBN 9637525777
 
Egyéb segédletek: a konzultáción elhangzott ismeretek