Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozásfinanszírozás , hitelezés, hitelképesség
2. Speciális finanszírozási formák – lízing, faktorálás
3. Vállalkozások állami támogatása
4. Tõkeszerzés az értékpaírpiacról – kötvény, részvény kibocsátás
5. Befektetési stratégia – reálbefektetések – beruházás
6. Fináncbefektetések
7. Zárthelyi dolgozat
8. Fizetési forgalom lebonyolítása – Készpénzforgalom
9. Készpénz kímélõ fizetési módozatok – csekk
10. Készpénz nélküli fizetési formák – átutalás, inkasszó
11. Váltó – váltóforgalom
12. A vállalkozás és az állam pénzügyi kapcsolatai
13. Vállalkozások adózása
14. Zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.