Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az „Értékelemzés” tantárgy keretében a hallgatók megismerik azokat a korszerû mûszaki- gazdasági módszereket, melyek hatékonyan segítik a vállalkozási tevékenységek eredményes megvalósítását a termékek tervezésének költségkímélõ, funkciónövelõ eljárásainak megismerésétõl, a nagy beruházások hatékonyságának növeléséig bezárólag
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kettõ esettanulmány és a zárthelyi dolgozat eredményes elkészítése és a megbeszélt határidõre történõ beadása. A konzultációk rendszeres látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét Az értékelemzés kialakulásának áttekintése- Az értékelemzés, mint a
legkorszerûbb szervezési, tervezési, ésszerû költségcsökkentési
eljárásrendszer2. 2. hét A hatékonyság növelése és az értékelemzés kapcsolatrendszere
Az értékelemzés számszerûsíthetõ és imponderábilis ( közvetlenül
nehezebben mérhetõ) eredményei

3. 3. hét Az értékelemzés fajtái, az értékelemzés tárgya, témakörei
Az értékelemzési folyamat lépéseinek ismertetése
4. 4. hét Értékelemzõ team összeállítása- Elõkészítõ fázis, információs fázis,
alkotó fázis, megvalósítási fázis, értékelõ fázis
5. 5. hét Az értékelemzés eredménygyorsító technikáinak áttekintése
Az értékelemzés beillesztése a vállalkozási tervezésbe
Az értékelemzés bekapcsolása a gazdasági ( verseny) szférába
6. 6. hét Az értékelemzés csatlakoztatása az állam irányítási folyamataiba
Az értékelemzés és a minõség összefüggései, értékelemzés és az ABC-
analízis- Értékelemzés alkalmazása beruházásoknál- Az értékelemzés
minõségszemléletû gyakorlata
Zárthelyi dolgozat megírása és az esettanulmányok megírása ill.
beadása

7.
12.
13.
 
Kötelező irodalom: Dr. Lehotai László / Az elõadáson elhangzott tudásanyag

Ajánlott irodalom: