Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 30
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: 168 kredit
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A 2010/11. tanév II. félévében (2011. január 31-tõl 2011 május 13-ig) az alábbi végzõs hallgatóknak 15 hetes szakmai gyakorlatot hirdetünk:
• nappali tagozatos mûszaki menedzser szakos, kredites;
• nappali tagozatos informatikus közgazdász szakos, kredites;
• nappali tagozatos gazdálkodási és menedzsment szakos (Bsc), marketing szakirányos;
A szakmai gyakorlathoz munkahelyet a fõiskola nem biztosít, ez a hallgató feladata. A vállalatokkal megkötött aláírt és pecséttel hitelesített együttmûködési megállapodást a Tanulmányi Ügyrend elõírása szerint legkésõbb 2011. január 31. 12:00-ig kell leadni a Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézethez 2 példányban, a C épület 107-es szobában.
Az együttmûködési megállapodás szövege letölthetõ a honlapunkról, ahol a szakmai gyakorlattal, szakdolgozat készítéssel és záróvizsgával kapcsolatos egyéb információkat is megtalálják: Szakdolgozat készítésének, a szakmai gyakorlat és a záróvizsgák rendjének kari szabályozása.
A szakmai gyakorlat feltétele kredites hallgatók esetén: A 168 kredit elérése mellett a Menedzsment tréning és a Vállalati esettanulmány felvétele a Neptunon keresztül.
A szakmai gyakorlat feltétele Bsc-s hallgatók esetében: A 168 kredit elérése mellett a szakmai gyakorlat tantárgy felvétele a Neptunon keresztül.