Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Virágh Tibor Oktatók: Virágh Tibor;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTUN12GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelvvel kiválasztott, a gazdaság fõbb területeit (makroökonómia, mikroökonomia) bemutató témakörök
feldolgozásával. A szakkifejezések és a szakszókincs megismerése és alkalmazása idegen nyelven, idegen nyelvû szakszövegek feldolgozásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8./13. hét ZH
A félév során 2db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 60%-os teljesítmény szükséges.
Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is írathatók a csoportot oktató tanár által meghatározott idõpontban és témakörben. A hallgatók
szóbeli beszámolása referátumok formájában történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketing
2. Werbung
3. Unternehmensformen: Einzelunternehmer, KG
4. Unternehmensformen: GmbH, AG
5. Steuern – Funktionen der Steuern, Steuersystem
6. Konzentrierte Märkte: Börse
7. Konzentrierte Märkte: Auktion, Messe, Ausschreibung
8. Klausur
9. Management – Unternehmensführung
10. Internationale Wirtschaftsorganisationen: IWF, Weltbank, WTO
11. Die Europäische Union
12. Der öffentliche Haushalt
13. Klausur
14. Überblick: Rechnungslegung, Bilanz und GuV, Wirtschaftsprüfung
 
Kötelező irodalom: Az oktató által összeállított, és a kurzus résztvevõinek megküldött német nyelvû anyag.
Ajánlott irodalom: Wirtschaft auf Deutsch, BGF távoktatási jegyzet 1. kötet