Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a menedzsment feladatának és mûködésének alapelveivel. A tárgy keretében összefoglaljuk a gazdálkodás- és a menedzsmenttudomány legfontosabb részterületeit és a vállalkozásgazdaságtan alapjait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és határidõre történõ leadása, kettõ zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Kötelezõ óralátogatás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsmentelméleti alapok ismertetése – Vállalat, mint gazdasági
rendszer – A vállalat input és output ábrája - Modellezés
2. Gazdálkodási egységek jellemzõi – Erõforrások csoportosítása
3. Vállalkozási alapfogalmak
4. A vállalkozások tevékenységkörei
5. A vállalkozások szervezeti felépítései
6. A menedzsment szakterületi eljárásai
7. Logisztikai menedzsment - Környezeti menedzsment –
Változásmenedzsment
8. Ipari termelés komplex körfolyamata
9. Értékelemzés és az ABC- analízis
10. Költségelemzés / 1. ZH. /
11. Új termék kifejlesztésének tevékenységsora - Innovációmenedzsment
12. hét Minõségmenedzsment feladata a minõségmenedzsment fejlõdésének fontosabb szakaszai; a minõségügyi rendszerek alapelveinek áttekintése az ISO 9001:2000 elõírásai alapján; a Total Quality Management (TQM) alapelveinek összefoglalása; a folyamatos javítás elve és módszerei
13. hét Termelésgazdaságtan: a termelõrendszer definíciója, fejlõdése; a termelõ- és szolgáltatórendszerek osztályozása; a készletek szerepe a termelésben, készletekkel kapcsolatos költségek;. egyszerû készletgazdálkodási rendszerek;
Költséggazdálkodási rendszerek: költségszámítási rendszerek fejlõdése, szintjei; költségek csoportosítási módjai; Tradicionális költségszámítási modellek; ár-költség-nyereség-fedezet struktúra (ÁKFN modell); standardköltség-számítás; tevékenységalapú költségszámítás (ABC). Kihasználatlan kapacitás költsége
14. 2. ( ZH.)
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ – Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan I, II. KKVMF 2005.