Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozás keretébe illesztve a hallgatók ismerjék meg a vállalkozások munkajogi környezetét illetve a munkáltató-munkavállaló jogviszony alapvetõ kérdéseit
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A munkajog lényeges elemei, a munkajog elvei, és ezek alkalmazása a gyakorlatban
2. Munkaszerzõdés megkötése, lényeges tartalmi elemei, a munkaszerzõdés megszûnésének esetei
3. Munkajogi elemek: munkaidõ, pihenõidõ, szabadság, tanulmányi szabadság, a munkavégzéshez kapcsolódó költségek
4. A munkajoghoz kapcsolódó fontos szabályok: munkabaleset, felmondás, végkielégítés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Két alkalommal elõször a második, majd a negyedik konzultációnál vagy beszámoló készítése, vagy írásbeli zh írása, vagy ezt követõen szóbeli beszámoló lehetséges a végzett tananyag elsajátításáról.
 
Kötelező irodalom: dr. Jakab András Munkajog a gyakorlat nyelvén - ÚNIÓ KIADÓ
Dr. Horváth István Munkajog - NOVISSIMA Kiadó