Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: a hallgatók számára olyan háttérinformációt biztosítani a témáról, mely információk birtokában képesek önállóan megtervezni egy projektet és a tervszerû végrehajtást menedzselni. A képzés során saját élmény alapú projektalkotás és visszacsatolás történik.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13. hét: Zárthelyi dolgozat
A hallgatók a beadott és megvédett évközi feladatuk, valamint a zárthelyi dolgozatuk alapján kapják az évközi jegyet.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Projektmenedzsment alapjai
2. Projektmenedzsment módszertanok (PMBOK, PRINCE2, ISPL)
3. Informatikai projektek sajátosságai
4. Évközi feladatok kiírása
5. Projekttervezés 1. (feladat, szervezet)
6. Projekttervezés 2. (erõforrás szükséglet, ütemezés)
7. Projekttervezés 3. (dokumentáció, megtérülés)
8. Projekt nyomon követése és kockázatkezelése
9. Projekt zárása és kiértékelése
10. Információs rendszerelem kiválasztása
11. Információs rendszer adaptálása és bevezetése
12. Szabványos információbiztonsági- (ISO/IEC 27001) v. informatikai szolgáltatás-irányítási rendszer (ISO IEC 20000) projektszerû kialakítása
13. Zárthelyi
14. Prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: az elkészített projekt munkák értékelése
 
Kötelező irodalom: Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001
Ajánlott irodalom: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide). Akadémiai Kiadó, 2006.
Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése. Novadat, 2003.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint