Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Pál Aba;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 9
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
Az utóbbi idõben a „termelõ” iparágak szerepe fokozatosan csökken, a gazdaságok nem-pénzügyi szektoraiban a szolgáltatások veszik át a vezetõ szerepet. A szolgáltatások viszont több szempontból is eltérõ sajátságokkal rendelkeznek. Mindezek alapján szükséges, hogy a hallgatók megismerjék a szolgáltatás-marketing specifikumait.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A szolgáltatásmarketing kialakulása, fejlõdése és kapcsolata a termékmarketinggel.
Szolgáltatások marketingspecifikumai.
Marketingmix specifikumok: szolgáltatástermék, árpolitika.
Csatornapolitika, kommunikáció, emberi tényezõ, tárgyi elemek, szolgáltatás folyamata
2. 2. Eredménykockázatot csökkentõ mechanizmusok: sztenderdizálás, minõségmenedzsment.
Franchise
Fizetésmenedzsment, kapacitásmenedzsment
Márkamenedzsment, frontvonal menedzsment
Panaszhelyzet kezelése, belsõ marketing, ügyfélpolitika, tárgyiasítás
3. 3. Alkalmazások: vevõszolgálat, gépjármû szerviz, kereskedelem, pénzintézetek, túrizmus, projektek..
Alkalmazások: gyorskiszolgálók, non-profit üzletágak, légi társaságok, posta-távközlés, üzemanyagtöltõ állomások
Speciális marketingek: gerilla marketing, vírus-marketing.
 
Kötelező irodalom: Kotler: Marketing management, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.
Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing (Mûszaki Könyvkiadó, Budapest)
Ajánlott irodalom: Olach Zoltán: A marketing szemlélete és gyakorlata, Ligatura Kft. Vác
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint