Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVKGS12NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A fõiskolán folyó mûszaki manageri oktatás teljessé tétele az Egyetemes gazdaság
történet komplex folyamatainak és tendenciáinak átlátása által.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés. (Az SG modell, A történelmi korszakolás gazdasági szempontból)
2. A precivitális társadalmak gazdasági tevékenysége, Szektoriális
történeti fejlõdés, A fõbb gazdasági rendszerek az industrializációig
3. Ókori Kelet, Ókori Görögország, Ókori Róma
4. Bizánc és az arab államok. Kína. A városi fejlõdés
5. Feudalizmus kialakulása
6. Érett Feudalizmus
7. Prekolumbiánus Amerika
8. A nagy földrajzi felfedezések, gyarmatosítás I. Korai kapitalizmus
9. Ipari forradalom (Az industrializáció folyamata)
10. Tömegtermelés századforduló gyarmatosítás II. (A globalizáció kezdetei)
11. Pénztörténet Fémpénzek
12. Banktevékenységek kialakulása. Értékpapírok kialakulása
13. Válság és kilábalás a XX. sz. elején
14. Integrációs rendszerek a 2. vh után (Ciklusok a gazdaságban)
Az EU intézményei és jövõje (Korunk kihívásai)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
50% házi dolgozat, 50 % írásbeli
Ajánlott irodalom: - Nyugat Európai Gazdaság és Társadalom Történet Osiris 1995 ISBN 963 379 104 9
- Peter J. Hugill : World Trade since 1431, The Johns Hopkins University Press Baltimore
and London ISBN 0-8018-5126-2
- Rendo Cumeron : A világgazdaság rövid története a kõkorszaktól napjainkig Budapest,
Maecenas, 1994, ISBN 963-8469-11-0