Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVKGS12NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók képesek legyenek szakterületükön a térbeli létezéssel összefüggõ törvényszerûségek, folyamatok, kapcsolatrendszerek mûködésének felismerésére és bizonyos fokú kezelésére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A természeti környezet fogalma és fajtái
2. A természeti környezet fogalma és fajtái
3. A fogyó erõforrások típusai, fõbb jellemezõi, gazdaságtanának elméleti alapjai
4. A fogyó erõforrások típusai, fõbb jellemezõi, gazdaságtanának elméleti alapjai
5. Magyarország színesfém bányászata és kohászata
6. Nem érces ásványi anyagok
7. Megújuló természeti erõforrások
8. A talaj
9. Erdõ és fagazdálkodás
10. Ökológiai és biológiai erõforrások
11. A víz, mint megújuló erõforrás
12. Légköri erõforrások
13. A tér, mint erõforrás
14. Környezetvédelem gazdasági kérdései, a fenntartható fejlõdés
 
Kötelező irodalom: Bora Gyula - Korompai Attila : Természeti Erõforrások gazdaságtana és földrajza Aula, 2001
Ajánlott irodalom: Földgömb, National Geographic, Geo folyóiratok
 
Egyéb segédletek: Térkép, Gazdasági atlasz
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5 szerint