Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG2A5NC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7, 12. hét: ZH
14. hét pót ZH
Az aláírás feltétele gyakorlatokon kötelezõ részvétel és 2 db sikeres ZH megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei
Szükségletszámítások I.
2. Vállalkozási formák
Szükségletszámítások II.
3. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
Termelési tervszámítások
4. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
Készlettervezés, kapacitás, átbocsátóképesség számítások
5. Termelés tervezési számítások, szükségletszámítások
Munkaidõ kihasználás és termelékenység
6. Kapacitás és átbocsátó képesség számítás
Gyártási rendszerek tervezése
7. A gyártás idõbeli lefolyása, átfutási idõ számítása
A piaci tényezõk vizsgálata, árképzések
8. Tömegszerûség, gyártási rendszerek
Új termék bevezetésének elõkészítése
9. Gyártási rendszerek szervezése
Értékcsökkenés számítása, forgási sebesség
10. A vállalat szervezete, szervezeti alapformák
Létszám-tervezés, Jövedelmezõség
11. Szervezeti formák jellegzetességei
Önköltségszámítás, fedezeti költségszámítások,
kalkuláció
12. Piaci aktivitás, marketing alapismeretek
Beruházás gazdaságossági számítások
13. Új termék bevezetése, új piacra lépés elõkészítése
Beruházás gazdaságossági számítások II.
14. Vagyon és pénzügyek, Logisztika, Kontrolling, Pót ZH
Termelékenység, hatékonyság, likviditás mutatók
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ : Pót. ZH. 14. héten
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint