Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pál Aba Oktatók: Pál Aba;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátítása. Az üzleti élet legjellemzõbb kommunikációs helyzeteinek bemutatása és alkalmazása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció általános összefüggései. Kommunikáció az üzleti életben. A kommunikáció célja és funkciói
2. Elõadás, prezentáció. Az üzleti tárgyalás folyamata
3. Módszertani ajánlások. Metakommunikáció, testbeszéd
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Allan Pease: Testbeszéd (Park Kiadó 1991)
Dale Carnegie: A hatásos beszéd módszerei (Minerva 1993)
Ajánlott irodalom: Dr Barta T.- W. Barna E. : Személyiség, kommunikáció, etika
Dr. Sille István: illem, etikett, protokoll
Allan Pease: Szóbeszéd
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint