Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MNA Mikroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7., 12. ZH
14. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei Szükségletszámítások I.
2. 1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei Szükségletszámítások I.
3. 3. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei Termelési tervszámítások
4. 4. Termelés tervezési számítások Készlettervezés
5. 5. A vállalat szervezete Munkaidõ kihasználás és termelékenység
6. 6. Piaci aktivitás, marketing Gyártási rendszerek tervezése
7. 7. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása A piaci tényezõk vizsgálata
8. 8. Tárgyi eszköz gazdálkodás Új termék bevezetésének elõkészítése
9. 9. Forgó eszköz gazdálkodás Költségszámítás, jövedelmezõség
10. 10. Munkaerõ gazdálkodás Költségszámítás, kalkuláció
11. 11. Gazdaságosság fogalma, mérése ZH
12. 12. Beruházás gazdaságossági számítások Beruházás gazdaságossági számítások I.
13. 13. Termelésirányítás és gazdaságosság Beruházás gazdaságossági számítások II.
14. 14. Költségszámítás Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele gyakorlatokon kötelezõ részvétel és 2 db sikeres ZH megírása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli technikai minimum + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei: Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint