Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kadocsa György; Dr. Szabó György;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
11. ZH
14. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei Szükségletszámítások I.
2. Vállalkozási formák
Szükségletszámítások II.
3. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
ermelési tervszámítások
4. Termelés tervezési számítások
Készlettervezés
5. A vállalat szervezete
Munkaidõ kihasználás és termelékenység
6. Piaci aktivitás, marketing
Gyártási rendszerek tervezése
7. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása
A piaci tényezõk vizsgálata
8. Tárgyi eszköz gazdálkodás
Új termék bevezetésének elõkészítése
9. Forgó eszköz gazdálkodás
Költségszámítás, jövedelmezõség
10. Munkaerõ gazdálkodás
Költségszámítás, kalkuláció
11. Gazdaságosság fogalma, mérése
ZH
12. Beruházás gazdaságossági számítások
Beruházás gazdaságossági számítások I.
13. Termelésirányítás és gazdaságosság
Beruházás gazdaságossági számítások II.
14. Költségszámítás
Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint