Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Interkulturális Kommunikáció Intézete (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Biztonságtechnika szak; Gépészmérnök szak; Informatikus közgazdász szak; Könnyûipari mérnök; Mûszaki informatika szak; Mûszaki menedzser szak; Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Józsa György Zoltán Oktatók: Zabóné Varga Irén;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 5 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során minimum 2 db 40 perces zh-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az eredménynek legalább elégségesnek kell lennie, amelyhez az összpontszám 60%-át kell elérni. Egy elégtelen zh egyszer pótolható. A nagy zh-kon kívül kisdolgozatok írathatók a csoportot oktató nyelvtanár által meghatározott idõpontban és témakörben. A hallgatók felkészülését szóban rendszeresen ellenõrizni kell.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A reklámok, beszélgetési témák ismétlése
2. Országismereti áttekintés, beszélgetési témák ismétlése
3. Ismerkedés, elbúcsúzás, üdvözlés, viselkedési kultúra
4. Telefonbeszélgetések, szituációk, kifejezések
5. Bank és posta
6. Hivatalos levél, a levélírás szabályai
7. Levéltípusok, információkérés, rendelés, panaszlevél
8. Állás megpályázása, motivációs levél megírása
9. Szakmai önéletrajz és állásinterjú
10. Vizuális információk értelmezése
11. Konferencia- és vásárszervezés
12. Vállalatok szervezeti felépítése
13. Vállalkozási formák és ezek jellemzõi
14. Zárás, témakörök ismétlése, összefoglalása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli és szóbeli vizsga