Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Kotálik Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG1A5LB Vállalkozásgazdaságtan I.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása


A piaci tényezõk vizsgálata
2. 2. Tárgyi eszköz gazdálkodás

Marketing tervezés folyamata
3. 3. Forgó eszköz gazdálkodás

Piackutatási módszerek alkalmazása
4. 4. Munkaerõ gazdálkodás

Új termék bevezetésének elõkészítése
5. 5. Gazdaságossági vizsgálatok

Költségszámítás, kalkuláció
6. 6. Termelésirányítás és gazdaságosság

Beruházás gazdaságossági számítások
7. 7. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban

Feladatbeadás, értékelés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. – Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan
Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan
Chikán A. – Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)