Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Könnyûipari mérnök;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
 
Előtanulmányi feltételek: Közgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása, Tárgyi eszköz gazdálkodás

Amortizációs normák az adótörvényben
2. 2. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása, Tárgyi eszköz gazdálkodás

Amortizációs normák az adótörvényben
3. 3. Forgó eszköz gazdálkodás

Készletszámítások
4. 4. Forgó eszköz gazdálkodás

Készletszámítások
5. 5. Munkaerõ gazdálkodás

Munkaügyi esettanulmány
6. 6. Munkaerõ gazdálkodás

Munkaügyi esettanulmány
7. 7. Gazdaságosság fogalma, mérése

Jövedelmezõségi, gazdaságossági számítási feladatok
8. 8. Gazdaságosság fogalma, mérése

Jövedelmezõségi, gazdaságossági számítási feladatok
9. 9. Beruházás gazdaságossági számítások

Beruházás gazdaságossági számítási feladatok I. II.
10. 9. Beruházás gazdaságossági számítások

Beruházás gazdaságossági számítási feladatok I. II.
11. 11. Tavaszi szünet
12. 12. Költségszámítás

Költségszámítás, kalkuláció
13. 13. Költségszámítás

Költségszámítás, kalkuláció
14. 14. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban

Vállalati mérleg bemutatása, elemzése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ, 14 hét

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. – Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan
Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan
Chikán A. – Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint