Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Brandl Péter Oktatók: Bácsi Rózsa;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató megismeri a vállalatok (vállalkozások) fõ-és segédfolyamatainak egyszerû és komplex elemzési módszereit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
15. hét: zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat környezete
2. A gazdasági adatok egyszerû elemzési eszközei
3. Számított és helyzeti középértékek és szóródás vizsgálat beruházási alternatíváknál
4. Idõsorok elemzési eszközei
5. Az üzleti stratégia szükségessége és tervezési folyamata Vállalati misszió és küldetés tervezés – Különféle vállalati missziók elemzése A helyzetértékelés analizálási módszerei A versenyképesség kritériumai – A „sok hûhó semmiért” vállalati esetei
6. Az üzleti stratégia szükségessége és tervezési folyamata Vállalati misszió és küldetés tervezés – Különféle vállalati missziók elemzése A helyzetértékelés analizálási módszerei A versenyképesség kritériumai – A „sok hûhó semmiért” vállalati esetei
7. Stratégia üzleti egységek szerepe Stratégiai portfólió elemzések a gyakorlatban – magyar vállalati ténypórtfóliók elemzése Üzleti stratégiák rendszere – Kodak kontra Fuji eset
8. Stratégia üzleti egységek szerepe Stratégiai portfólió elemzések a gyakorlatban – magyar vállalati ténypórtfóliók elemzése Üzleti stratégiák rendszere – Kodak kontra Fuji eset
9. A core competency elmélet gyakorlata – Egy kudarcba fulladt profilváltás esete A stratégiai szemléletû vállalati szervezet kiépítése – Egy mûanyagipari cég esete a termékdiverzifikálódással A „tanuló szervezet” kritériumai
10. A core competency elmélet gyakorlata – Egy kudarcba fulladt profilváltás esete A stratégiai szemléletû vállalati szervezet kiépítése – Egy mûanyagipari cég esete a termékdiverzifikálódással A „tanuló szervezet” kritériumai
11. Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer alkalmazása, a Balanced Scorecard Üzleti terv és elemzésének módszerei Operatív döntések és stratégiai célok összehangolása – A Hudson-Mezõgép Kft. esettanulmány
12. Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer alkalmazása, a Balanced Scorecard Üzleti terv és elemzésének módszerei Operatív döntések és stratégiai célok összehangolása – A Hudson-Mezõgép Kft. esettanulmány
13. Vállalatvezetés a globalizáció idõszakában Kommunikáció és üzleti együttmûködés különbözõ kultúrák találkozásakor (Japán projektvezetés – magyar megoldással, Nem minden arab egyforma – Hogyan menedzseljünk nemzetközi projekteket?)
14. Zárthelyi dolgozat
Ajánlott irodalom: Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás (AULA, 1994.)