Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kadocsa György;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVZ213LK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi
Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Franchise,
Optimális üzemméret tervezés
Kisvállalkozások szervezése és fejlesztése
Piaci értékesítési módszerek
2. Az állami tulajdon szerepe
Fejlesztési lehetõségek és források
Munkaügyi ismeretek
3. Hitel felvétel elõkészítése
Társadalombiztosítás
Feladatbeadás és értékelés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy.: Vállalkozások szervezése
Ajánlott irodalom: Hisrich, R.D. � Peters, M.P.: Vállalkozás
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 81-85. old. szerint