Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Biztonságtechnika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kadocsa György;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elõsegíteni azt, hogy a végzett hallgatók a piacgazdaság körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is helyt tudjanak állni kezdetben beosztottként, majd vezetõként leendõ munkahelyükön. A kurzus segítséget nyújt a leendõ menedzsereknek ahhoz, hogy megismerjék a vezetõkkel szemben támasztott sokrétû követelményeket, a rendszerszemléletet, a különféle menedzsment módszereket, technikákat, különösen az emberi erõforrással való bánásmód, illetve gazdálkodás elméleti és gyakorlati megoldásait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyi 12 hét
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A menedzsmentrõl általában
Kommunikáció
2. Az egyén
3. A csoport
A menedzsment gyakorlata
4. Menedzsment kapcsolatok
5. Leadership
Konfliktuskezelés
6. Menedzser szerepek
7. Menedzser - leader szerepek
Vezetõi magatartás elemzése
8. Menedzser magatartás
9. Vezetési stílusok
Vezetési stílus gyakorlat
10. Menedzsment elvek és rendszerek
11. Értékteremtõ tevékenységek menedzsmentje I.
Idõmenedzsment
12. Értékteremtõ tevékenységek menedzsmentje II.
ZH
13. Vállalkozás életciklus menedzsment I.
Vállalkozás menedzsment
14. Vállalkozás életciklus menedzsment II.
Menedzsment készségek, képességek
Vezetõi készségek, képességek (teszt)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli belépõ + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kadocsa György: Menedzsment mérnöki alapismeretek
Ajánlott irodalom: Kocsis József: Menedzsment mûszakiaknak
Roóz József: Vezetésmódszertan