Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Horváth Tamás Oktatók: Horváth Tamás;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A korszerû vezetéstudományi ismeretek elsajátítása, a menedzsment gyakorlatának megalapozása, módszerek és eljárások, valamint azok alkalmazásának bemutatása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyi dolgozatok
3. otthoni feladat beadása
4. zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A menedzsmentrõl általában
A menedzsment és az ember
2. A vezetés funkciói
Szerepek a vezetésben
3. Vezetõi magatartás, stílusok
Menedzsmentrendszerek
4. Eljárások a menedzsmentben
Kompetenciák, képességek és a vezetés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli munka és teszt
 
Kötelező irodalom: Dr. Kadocsa Gy.: Menedzsment – mérnöki alapismeretek
Ajánlott irodalom: Poór J. és tsa-i: Menedzsment tanácsadási kézikönyv
Poór J.: Nemzetközi menedzsment
 
Egyéb segédletek: elõadásvázlatok, tesztek
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint